Uncategorized

Kết quả NCKH

TT Tên Nhiệm vụ/Chương trình/Dự án/Đề tài …. Thuộc nhiệm vụ cấp

(Ghi cụ thể địa chỉ)

Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
I. Bộ Khoa học&Công nghệ
1 Khai thác và phát triển nguồn gen cây  Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees)  ở miền Trung và Tây nguyên Bộ Khoa học&Công nghệ 09/2016 8/2020
2 Sản xuất thử nghiệm giống lúa đặc sản Ra Zư và A Ri tại Thừa Thiên Huế Bộ Khoa học&Công nghệ 06/2018 05/2021
3 Khai thác và phát triển nguồn gen cây Quao (Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum) tại vùng Duyên hải miền Trung Bộ Khoa học&Công nghệ 9/2019 8/2023
II. Quỹ NAFOSTED
4 Phân tích đa dạng di truyền của quần thể nấm đạo ôn hại lúa (Magnaporthe oryzae) ở miền Trung, Việt Nam Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 03/2015 03/2018
5 Nghiên cứu đặc điểm, thành phần khoáng sét và mối quan hệ của nó với thành phần dung dịch đất phân bố ở vùng đồi núi miền Trung Việt nam Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 04/2017 4/2020
6 Nghiên cứu giải pháp chống chịu và phục hồi sinh kế của cộng đồng cư dân trước ảnh hưởng của sự cố Formosa 2016 Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 6/2018 6/2020
7 Năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi Thừa Thiên Huế trong bối cảnh giảm tiếp cận tài nguyên rừng Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 02/2019 02/2021
8 Ảnh hưởng của than sinh học (biochar) được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu và nhiệt độ chế biến khác nhau đến lên men dạ cỏ và phát thải meetan trong điều kiện invitro Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 09/2019 09/2021
9 Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen lợn Cỏ và lợn Mẹo Viện Chăn nuôi 9/2017 8/2020
IV. Tỉnh Thừa Thiên Huế
10 Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá trên cây cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế 11/2015 10/2017
11 Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá ong bầu tại Thừa Thiên Huế Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế 12/2015 11/2017
12 Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá Rô đầu vuông quy mô nông hộ tại thị xã Hương Trà Thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế 11/2017 11/2018
13 Ứng dụng công nghệ đèn LED trong trồng hoa cúc giống Pha lê vụ Đông Xuân 2017-2018 tại Thị xã hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế 11/2017 4/2018
14 Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng các giống ớt cay chất lượng cao tại thị xã Hương Trà Thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế 12/2017 5/2018
15 Ứng dụng vật liệu nano phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPNS) để nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại thị xã Hương Trà Thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế 4/2018 9/2018
16 Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ở khu vực đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế 7/2018 6/2020
17 Nghiên cứu đánh giá và đề xuất công nghệ nuôi hàu “thân thiện môi trường” tại đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế 02/2018 01/2020
18 Xây dựng mô hình trồng sả tía Java và sản xuất tinh dầu sả tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế 10/2019 5/2020
19 Xây dựng mô hình ứng dụng đèn LED trong câu mực tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế 11/2019 4/2020
20 Xây dựng mô hình Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cây đậu nành DD9 ở vùng chuyển đổi cây sắn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế 04/2020 09/2020
21 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh …..phòng  trừ ruồi đục lá rau tại Thừa Thiên Huế Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế 4/2020 3/2021
22 Xây dựng mô hình nông hộ sản xuất than sinh học (biochar) từ phế phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong canh tác cây trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế 11/2020 4/2022
23 Phân lập chủng xạ khuẩn đặc hiệu làm chế phẩm sinh học để hạn chế dịch bệnh do vi khuẩn gây ra trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại Thừa Thiên Huế Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế 05/2021 04/2022
24 Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế 10/2021 9/2023
25 Đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng phát triển cây xanh trên các tuyến đường ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế UBND huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế 10/2021 04/2022
26 Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho tỉnh Thừa Thiên Huế Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế 01/2022 12/2023
27  Phân tích đất và xây dựng quy trình bón phân tại một số vùng trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Phòng NN&PTNT huyện Phú Vang 3/2021 4/2021
28  Phân tích đất và xây dựng quy trình bón phân tại một số vùng trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Phòng NN&PTNT huyện Phú Vang 3/2021 4/2021
29  Phân bón hữu cơ HUAF  Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam, chi nhánh II 9/2021 9/2022
30  Kế hoạch đào tạo kết hợp chuyển giao kết quả NC ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế 3/2021 3/2021
31 Tư vấn lập đề án phát triển mô hình cây dược liệu vùng gò đồi huyện Phú Lộc Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc 8/2021 9/2021
32 Thực hiện xây dựng đề án nâng cao năng lực của ngành bảo vệ thực vật trong công tác điều tra phát hiện, giám định và phân lập sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 Chi cục TT và BVTV tỉnh Thừa Thiên Huế 7/2021 9/2021
33 Sản xuất và hoàn thiện quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo cá Ong bầu phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Thanh Bình (TT Huế) 02/2022 9/2022
V. Tỉnh Nghệ An
34 Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bột từ lúa gạo thảo dược VH1 Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Vĩnh Hòa (Nghệ An) 12/2020 4/2021
35 Điều tra, đánh giá đất đai và thành lập bản đồ thổ nhưỡng tại các xã vùng Tây Bắc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 12/2021 6/2022
VI. Tỉnh Hà Tĩnh
36 Nghiên cứu  xây dựng mô hình an toàn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc và tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Sở KH&CN tỉnh Hà Tỉnh 10/2015 10/2017
VII. Tỉnh Quảng Trị
37 Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây truyền thiết bị công nghệ quy mô 30 kg tinh bột nghệ/ngày tại tỉnh Quảng Trị Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị 12/2016 12/2018
38 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch và chế biến sản phẩm bột bơ, dầu bơ tại Quảng Trị Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị 01/2020 12/2021
39 Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Leo (Wallago attu, Bloch & Schneider, 1801) phù hợp tại tỉnh Quảng Trị” Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị 01/2020 12/2021
VII. Tỉnh Quảng Bình
40 Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất nông nghiệp tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình 01/2020 12/2021
VIII. Tỉnh Quảng Nam
41 Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam 9/2017 8/2020
42 Xây dựng mô hình trồng và chế biến sản phẩm sữa ngô nếp theo hướng nông nghiệp an toàn trên địa bàn thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam 11/2018 11/2020
43 Ứng dụng tiến bộ KHKTđể trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và bảo quản cây nghệ đen tại xã Sông  Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam UBND Huyện Đông Giang, Quảng Nam 9/2019 11/2020
44 Ứng dụng tiến bộ KHKT để xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và bảo quản cây chè vằng tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam 01/2020 12/2021
45 Ứng dụng tiến bộ KHCN để tuyển chọn các giống Dâu tây và xây dựng mô hình trồng cây Dâu Tây tại xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Đông Giang, Quảng Nam 11/2020 10/2022
46 Ứng dụng TBKHKT để xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến cây gà gai leo tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam 6/2021 5/2023
47 Xây dựng mô hình trồng, chế biến ớt an toàn tại xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam 06/2020 05/2022
48 Ứng dụng tiến bộ KHCN để xây dựng mô hình nuôi và khai thác các sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ ong dú (Tetragonula laeviceps) tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam 07/2021 12/2022
49 Ứng dụng TBKHKT để xây dựng mô hình trồng, chăm sóc và thu hoạch cây măng tây tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam 07/2021 12/2022
IX. Tỉnh Quảng Ngãi
50 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển vùng ớt xiêm Rừng tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi 9/2018 9/2020
51 Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bền vững cho đoàn viên thanh niên và nông dân xã Trà Phú, huyện Trà Bông Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi 10/2019 10/2022
52 Đánh giá, so sánh năng suất, chất lượng thịt và đề xuất giải pháp chăn nuôi hiệu quả cho các tổ hợp bò lai tại Quảng Ngãi làm cơ sở định hướng xây dựng thương hiệu thịt bò Quảng Ngãi Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi 7/2020 01/2023
53 Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành nông nghiệp tốt (Vietgap) trên một số cây trồng có giá trị kinh tế cao để nâng cao nhận thức và năng lực canh tác của người dân tại tỉnh Quảng Ngãi Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi 12/2021 6/2024
54 Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh từ nguồn nguyên liệu ở địa phương để phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi Công ty TNHH Trường Anh Thư (Quảng Ngãi) 9/2021 4/2024
55 Sản xuất thử nghiệm giống gà H’re tại một số tỉnh vùng Bắc Trung Bộ Công ty TNHH  MTV Nam Thuận (Quảng Ngãi) 9/2021 8/2024
56 Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình liên kết bền vững trong sản xuất lúa giống xác nhận và gạo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VietGAP tại tỉnh Quảng Ngãi Công ty TNHH Nông Lâm nghiệp TBT 6/2020 11/2022
X. Tỉnh Gia Lai
57 Xây dựng mô hình chăn nuôi sử dụng nguồn thức ăn có dược liệu tại địa phương nhằm tạo ra các sản phẩm sạch, không sử dụng thuốc kháng sinh Sở KH&CN tỉnh Gia Lai 7/2020 7/2022
XI. Tỉnh Bình Định
58 Chuyển giao quy trình trồng hoa hướng dương phục vụ du lịch nông nghiệp tại Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định TT Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn, Bình Định 12/2021 5/2022