Khoa học công nghệ & HTQT

Trường ĐHNL tham dự Hội nghị ngành KH&CN cấp huyện tỉnh Quảng Nam năm 2022

Ngày 27/7/2022, tại huyện Thăng Bình, Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị ngành KH&CN cấp huyện năm 2022, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) và các phòng chuyên môn của các huyện, thị xã, thành phố; các Tổ chức, Hợp tác…

Read More