Quy trình kỹ thuật ương giống cá nâu

Thả với mật độ cao, chủ động được nguồn giống ương qua mùa mưa lũ phục vụ nuôi thương phẩm sau mùa lũ. Quy trình có tính ổn định cao

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Đảm bảo tỷ lệ sống của cá>50%.
Ưu điểm nổi bật Thả với mật độ cao, chủ động được nguồn giống ương qua mùa mưa lũ phục vụ nuôi thương phẩm sau mùa lũ. Quy trình có tính ổn định cao
Khả năng áp dụng Khả năng áp dụng ở quy mô nông hộ cũng như ở quy mô lớn hơn tại các tỉnh ven biển miền Trung nơi chịu ảnh hưởng của bão lũ
Hướng hợp tác Chuyển giao công nghệ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy trình kỹ thuật ương giống cá nâu”