Qui trình nuôi cá Vược bằng các loại thức ăn khác nhau

Chủ động nguồn thức ăn, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, tăng chất lượng cá.

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản – Nuôi cá Vược bằng thức ăn tươi.

– Nuôi cá Vược bằng thức ăn công nghiệp.

– Nuôi cá Vược kết hợp thức ăn công nghiệp và thức ăn tươi (50% TACN + 50% TAT).

Theo các bước: Lựa chọn ao nuôi; Cải tạo ao nuôi; Thả giống; Chăm sóc quản lý; Thu hoạch.

Ưu điểm nổi bật Chủ động nguồn thức ăn, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, tăng chất lượng cá.
Khả năng áp dụng Các vùng sinh thái nước mặn lợ
Hướng hợp tác Chuyển giao công nghệ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Qui trình nuôi cá Vược bằng các loại thức ăn khác nhau”