Quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Leo phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Nam

Tạo ra nguồn giống cá Leo, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi cá nước ngọt tại tỉnh Quảng Nam

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Đảm bảo các bước của kỹ thuật sản xuất giống từ tuyển chọn cá bố mẹ, chăm sóc cá bố mẹ; Kỹ thuật cho đẻ; Kỹ thuật chăm só cá giống và nuôi thương phẩm.
Ưu điểm nổi bật Tạo ra nguồn giống cá Leo, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi cá nước ngọt tại tỉnh Quảng Nam
Khả năng áp dụng Các vùng sinh thái nước ngọt
Hướng hợp tác Chuyển giao công nghệ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Leo phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Nam”