Qui trình sinh sản nhân tạo tôm Rằn

Tạo ra nguồn giống tôm Rằn, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi.

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Đảm bảo các bước của kỹ thuật sản xuất giống từ tuyển chọn tôm bố mẹ, chăm sóc tôm bố mẹ; Kỹ thuật cho đẻ; Kỹ thuật chăm sóc ấu trùng và phòng bệnh.
Ưu điểm nổi bật Tạo ra nguồn giống tôm Rằn, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi.
Khả năng áp dụng Các vùng sinh thái nước mặn lợ
Hướng hợp tác Chuyển giao công nghệ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Qui trình sinh sản nhân tạo tôm Rằn”