QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN MỘT SỐ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP GIÀU XƠ

– Bổ sung các chất dinh dưỡng bị thiếu để cân bằng dinh dưỡng cho VSV dạ cỏ từ đó tăng quá trình sinh tổng hợp của VSV  => tăng dinh dưỡng cho trâu bò.

– Xử lý nhằm thay đổi tính chất vật lý và cấu trúc hóa học,  tăng tỷ lệ tiêu hoá và lượng thu nhận

– Bảo quản tốt để sử dụng quanh năm cho gia súc,

Description

c tiêu chí Nội dung cụ thể
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản – Bổ sung các chất dinh dưỡng bị thiếu để cân bằng dinh dưỡng cho VSV dạ cỏ từ đó tăng quá trình sinh tổng hợp của VSV  => tăng dinh dưỡng cho trâu bò.

– Xử lý nhằm thay đổi tính chất vật lý và cấu trúc hóa học,  tăng tỷ lệ tiêu hoá và lượng thu nhận

– Bảo quản tốt để sử dụng quanh năm cho gia súc,

Ưu điểm nổi bật Dễ thực hiện, linh hoạt
Khả năng áp dụng Quy trình đơn giản, dễ thực hiện nên có khả năng ứng dụng cao.
Hướng hợp tác Hợp tác với các đơn vị có quan tâm trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc nhai lại

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN MỘT SỐ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP GIÀU XƠ”