Quy trình kỹ thuật hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ dại hại lúa nước nhằm làm chậm sự kháng thuốc của cỏ lồng vực

Quy trình kỹ thuật hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ dại hại lúa nước  nhằm làm chậm sự kháng thuốc làm giảm chi phí sử dụng thuốc trừ cỏ, nâng cao hiệu quả kinh tế từ 26,8 – 29,3%. Quy trình sẽ tránh được sự lặp lại sử dụng các loại thuốc cùng hoạt chất hay cùng nhóm hoạt chất do đó sẽ tăng hiệu quả trừ cỏ giảm sự kháng lại thuốc của cỏ dại, nhưng không tăng liều lượng sử dụng.

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Sử dụng thuốc trừ cỏ dại hại lúa nước trong những năm qua chưa hợp . Người nông dân đã sử dụng một loại thuốc trừ cỏ hoăc các thuốc trừ cỏ có cùng cơ chế tác động liên tục nhiều vụ trên cùng một thửa ruộng. Điều này sẽ thúc đẩy nhanh quá trình kháng thuốc trử cỏ của cỏ dại và hậu quả sẽ gây hại kinh tế cho ngành sản xuất lúa và môi trường nông nghiệp. Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có một hướng dẫn cụ thể nào có cơ sở khoa học để giúp người dân sử dụng thuốc trừ cỏ đúng để có thể làm chậm lại sự kháng thuốc của cỏ dại hiện tại và tương lai. Điểm mới của quy trình chúng tôi là luân phiên sử dụng thuốc trừ cỏ có cơ chế tác động khác nhau để ngăn chặn sự phát sinh tính kháng thuốc của cỏ dại.
Ưu điểm nổi bật Quy trình kỹ thuật hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ dại hại lúa nước  nhằm làm chậm sự kháng thuốc làm giảm chi phí sử dụng thuốc trừ cỏ, nâng cao hiệu quả kinh tế từ 26,8 – 29,3%. Quy trình sẽ tránh được sự lặp lại sử dụng các loại thuốc cùng hoạt chất hay cùng nhóm hoạt chất do đó sẽ tăng hiệu quả trừ cỏ giảm sự kháng lại thuốc của cỏ dại, nhưng không tăng liều lượng sử dụng.
Khả năng áp dụng Cả nước.
Hướng hợp tác Chuyển giao có điều kiện (trả phí hoặc công nhận giải pháp hữu ích)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy trình kỹ thuật hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ dại hại lúa nước nhằm làm chậm sự kháng thuốc của cỏ lồng vực”