Quy trình kỹ thuật chế biến sản phẩm cao lan Gấm

Nguồn nguyên liệu chủ động do được nuôi trong hệ thống bioreactor, sử dụng cả dịch chiết từ ethanol và nước nên sản phẩm thu được có chứa cả các thành phần hòa tan được trong rượu và trong nước.

Description

c tiêu chí Nội dung cụ thể
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản Cô đặc dịch chiết ethanol và nước của lan Gấm để thu được sản phẩm có nồng độ các thành phần dược liệu cao.
Ưu điểm nổi bật Nguồn nguyên liệu chủ động do được nuôi trong hệ thống bioreactor, sử dụng cả dịch chiết từ ethanol và nước nên sản phẩm thu được có chứa cả các thành phần hòa tan được trong rượu và trong nước.
Khả năng áp dụng Quy mô công nghiệp,
Hướng hợp tác Kết hợp với doanh nghiệp, công ty.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy trình kỹ thuật chế biến sản phẩm cao lan Gấm”