Xây dựng quy trình công nghệ bảo quản củ ném (Allium schoenoprasum) sau thu hoạch

Kéo dài thời gian bảo quản, giảm hao hụt khối lượng và ít biến đổi về mặt chất lượng

Description

c tiêu chí Nội dung cụ thể
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản Củ ném được bọc bởi màng alginate và đưa đi bảo quản.
Ưu điểm nổi bật Kéo dài thời gian bảo quản, giảm hao hụt khối lượng và ít biến đổi về mặt chất lượng
Khả năng áp dụng Áp dụng ở quy mô nông hộ hay HTX
Hướng hợp tác Hợp tác với các HTX hoặc các doanh nghiệp

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xây dựng quy trình công nghệ bảo quản củ ném (Allium schoenoprasum) sau thu hoạch”