Sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh

Tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên phổ biến tại các ao hồ và vùng đầm phá làm phân bón lá sinh học phù hợp với người nông dân nghèo để sử dụng hợp lý tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập và cải thiện môi trường cho người dân.

Tác giả/ Nhóm tác giả: GS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa

Description

c tiêu chí Nội dung cụ thể
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản – Nguyên liệu ủ gồm có rong biển, bèo tây, rỉ mật, chế phẩm Trichoderma.

– Ủ nguyên liệu đã phối trộn vào thùng ủ trong môi trường kỵ khí ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 35 – 60°C trong thời gian ủ khoảng 60 ngày để thu được phân bón lá sinh học thành phẩm

Ưu điểm nổi bật Tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên phổ biến tại các ao hồ và vùng đầm phá làm phân bón lá sinh học phù hợp với người nông dân nghèo để sử dụng hợp lý tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập và cải thiện môi trường cho người dân.
Khả năng áp dụng Cả nước
Hướng hợp tác Phối hợp với công ty hoặc doanh nghiệp để  chuyển giao công nghệ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh”