QUY TRÌNH Ủ CHUA CÂY HƯỚNG DƯƠNG LÀM THỨC ĂN CHO BÒ

Điểm mới của quy trình là đa dạng các nguồn và mức phụ gia có thể sử dụng, linh hoạt với các nguồn phụ gia sẵn có tại địa phương và yêu cầu dinh dưỡng khối ủ cần đạt được.

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Kết quả nghiên cứu cho thấy các chất phụ gia như bã sắn và rỉ mật với các tỷ lệ khác nhau không ảnh hưởng chất lượng khối ủ. Cây hướng dương Aguara 6 có thể ủ chua để bảo quản làm thức ăn cho gia súc nhai lại.
Ưu điểm nổi bật Điểm mới của quy trình là đa dạng các nguồn và mức phụ gia có thể sử dụng, linh hoạt với các nguồn phụ gia sẵn có tại địa phương và yêu cầu dinh dưỡng khối ủ cần đạt được.
Khả năng áp dụng Quy trình đơn giản, dễ thực hiện nên có khả năng ứng dụng cao.
Hướng hợp tác Hợp tác với các quy trình sản xuất hướng dương và các mô hình du lịch sinh thái.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “QUY TRÌNH Ủ CHUA CÂY HƯỚNG DƯƠNG LÀM THỨC ĂN CHO BÒ”