Quy trình sản xuất hạt sen ăn liền

Chất lượng sản phẩm cao, vị phong phú đa dạng, đối tượng khách hàng rộng

Description

c tiêu chí Nội dung cụ thể
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản Hạt sen sơ chế, chế biến chin, có gia vị, ăn liền, bao gói chân không
Ưu điểm nổi bật Chất lượng sản phẩm cao, vị phong phú đa dạng, đối tượng khách hàng rộng
Khả năng áp dụng Quy mô hộ gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp
Hướng hợp tác Tư vấn, chuyển giao

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy trình sản xuất hạt sen ăn liền”