Quy trình kỹ thuật sản xuất dầu bơ tinh chất bằng phương pháp ly tâm kết hợp enzyme

Rút ngắn thời gian tách chiết. Sản phẩm thu được có chất lượng cao, các thành phần dinh dưỡng, các acid béo, các vitamin và các hợp chất có hoạt tính sinh học được giữ nguyên. Có khả năng áp dụng ở quy mô công nghiêp với chi phí sản xuất thấp

Description

c tiêu chí Nội dung cụ thể
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản Sản xuất dầu bơ bằng phương pháp ly tâm kết hợp enzyme
Ưu điểm nổi bật Rút ngắn thời gian tách chiết. Sản phẩm thu được có chất lượng cao, các thành phần dinh dưỡng, các acid béo, các vitamin và các hợp chất có hoạt tính sinh học được giữ nguyên. Có khả năng áp dụng ở quy mô công nghiêp với chi phí sản xuất thấp
Khả năng áp dụng Ở quy mô công nghiêp
Hướng hợp tác Kết hợp với doanh nghiệp, công ty

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy trình kỹ thuật sản xuất dầu bơ tinh chất bằng phương pháp ly tâm kết hợp enzyme”