Quy trình bảo quản bơ Booth 7 sau thu hoạch bằng xử lý nước nóng kết hợp 1- Methylcyclopropene (1-MCP) ở nhiệt độ thấp

Duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản quả bơ Booth 7 đến 27 ngày. Tỷ lệ hư hỏng của quả sau bảo quản nhỏ hơn 10%

Description

c tiêu chí Nội dung cụ thể
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản Điều tiết quá trình chín bằng ức chế sinh tổng hợp ethylene nội bào nhằm kéo dài thời gian bảo quản quả bơ Booth 7 khi xử lý nước nóng ở 49℃ trong 10 phút kết hợp xử lý 1-MCP ở nồng độ 460 ppb với thời gian 60 giây.
Ưu điểm nổi bật Duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản quả bơ Booth 7 đến 27 ngày. Tỷ lệ hư hỏng của quả sau bảo quản nhỏ hơn 10%
Khả năng áp dụng Ở quy mô công nghiêp
Hướng hợp tác Kết hợp với doanh nghiệp, công ty

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy trình bảo quản bơ Booth 7 sau thu hoạch bằng xử lý nước nóng kết hợp 1- Methylcyclopropene (1-MCP) ở nhiệt độ thấp”