PHÒNG CHỐNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI BÒ

Dễ thực hiện, bò sinh trưởng tốt, ít bị bệnh

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Quy trình tập hợp các biện pháp phòng bệnh tổng hợp trong chăn nuôi như phòng bệnh bằng vệ sinh, cách ly, bằng thuốc, nuôi dưỡng, chăm sóc quản ; phòng chống một số bệnh phổ biến trên

Ưu điểm nổi bật Dễ thực hiện, bò sinh trưởng tốt, ít bị bệnh
Khả năng áp dụng Quy trình đơn giản, dễ thực hiện nên có khả năng ứng dụng cao.
Hướng hợp tác Hợp tác với các đơn vị có quan tâm trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc nhai lại

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PHÒNG CHỐNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI BÒ”