Nuôi hàu thân thiện môi trường

Tận dụng các vỏ hàu đã sử dụng kết nối thành các dây hàu làm giá thể thả xuống đầm nuôi hàu bằng con giống tự nhiên. Giá thể dây vỏ hàu tận dụng các vỏ hàu đã qua sử dụng sẽ thay thế dần giá thể lốp cao su góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường cảnh quan, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường, giúp gắn kết giữa nghề nuôi hàu với các hoạt động dịch vụ du lịch.

Description

c tiêu chí Nội dung cụ thể
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản Qui trình gồm các bước: Lựa chọn địa điểm: Vùng nước gần cửa biển, nền đáy cát bùn hay bùn cát; Dòng chảy 0,1 – 0,5m/s; Độ sâu: 2-5m; nhiệt độ 25-35oC; Độ mặn 15-40‰; pH: 7-8,5; DO>4mgO2/L; Chuẩn bị vật liệu, vùng nuôi, cắm giàn treo giá thể; Đón giống vào tháng 3-4, khi trời nắng nóng, độ mặn 25-35‰, môi trường nước trong sạch; Chăm sóc quản lý: Định kỳ kiểm tra, gia cố, khắc phục sự cố sau các biến động thời tiết, bảo vệ hàu nuôi; Thu hoạch, sơ chế, bảo quản chế biến và tiêu thụ.
Ưu điểm nổi bật Tận dụng các vỏ hàu đã sử dụng kết nối thành các dây hàu làm giá thể thả xuống đầm nuôi hàu bằng con giống tự nhiên. Giá thể dây vỏ hàu tận dụng các vỏ hàu đã qua sử dụng sẽ thay thế dần giá thể lốp cao su góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường cảnh quan, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường, giúp gắn kết giữa nghề nuôi hàu với các hoạt động dịch vụ du lịch.
Khả năng áp dụng Ở các vùng thu có hàu tự nhiên hay cấy sẵn giống hàu vào dây vỏ hàu.
Hướng hợp tác Chuyển giao công nghệ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nuôi hàu thân thiện môi trường”