LAI TẠO GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TỶ LỆ THỤ THAI TRONG THỤ TINH NHÂN TẠO BÒ

Dễ thực hiện, tỷ lệ thụ thai cao, số liều tinh/cái có chữa khoảng 1,1-1,2.

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Quy trình tập hợp các biện pháp nâng cao tỷ lệ thụ tinh nhân tạo : công tác chuẩn bị, các bước tiến hành, các lưu ý

Ưu điểm nổi bật Dễ thực hiện, tỷ lệ thụ thai cao, số liều tinh/cái có chữa khoảng 1,1-1,2.
Khả năng áp dụng Quy trình đơn giản, dễ thực hiện nên có khả năng ứng dụng cao.
Hướng hợp tác Hợp tác với các đơn vị có quan tâm trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc nhai lại

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LAI TẠO GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TỶ LỆ THỤ THAI TRONG THỤ TINH NHÂN TẠO BÒ”