KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN TRONG NÔNG HỘ

Dễ thực hiện, gà phát triển tốt, an toàn dịch bệnh

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Quy trình tập hợp các kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn trong nông hộ bao gồm chăn nuôi gà đẻ và gà thịt khéo kín; các giải pháp cơ bản để phát triển chăn nuôi gà thả vườn
Ưu điểm nổi bật Dễ thực hiện, gà phát triển tốt, an toàn dịch bệnh
Khả năng áp dụng Quy trình đơn giản, dễ thực hiện nên có khả năng ứng dụng cao.
Hướng hợp tác Hợp tác với các đơn vị có quan tâm trong lĩnh vực chăn nuôi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN TRONG NÔNG HỘ”