KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ CÁI LAI ZÊBU SINH SẢN

Dễ thực hiện, nuôi bò theo giai đoạn mang thai

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Quy trình tập hợp các kỹ thuật về chăn nuôi sinh sản theo các giai đoạn của thời kỳ mang thai, giai đoạn sau đẻ

Ưu điểm nổi bật Dễ thực hiện, nuôi bò theo giai đoạn mang thai
Khả năng áp dụng Quy trình đơn giản, dễ thực hiện nên có khả năng ứng dụng cao.
Hướng hợp tác Hợp tác với các đơn vị có quan tâm trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc nhai lại

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ CÁI LAI ZÊBU SINH SẢN”