KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG DÊ CON THEO MẸ

Dễ thực hiện, dê sinh trưởng nhanh

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Quy trình tập hợp các kỹ thuật chăn nuôi dê từ khi đẻ đến 90 ngày tuổi
Ưu điểm nổi bật Dễ thực hiện, dê sinh trưởng nhanh
Khả năng áp dụng Quy trình đơn giản, dễ thực hiện nên có khả năng ứng dụng cao.
Hướng hợp tác Hợp tác với các đơn vị có quan tâm trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc nhai lại

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG DÊ CON THEO MẸ”