KỸ THUẬT CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG DÊ CÁI VÀ DÊ ĐỰC SINH SẢN

Dễ thực hiện, dê sinh sản tốt

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Quy trình tập hợp các kỹ thuật chăn nuôi dê cái và dê đực sinh sản
Ưu điểm nổi bật Dễ thực hiện, dê sinh sản tốt
Khả năng áp dụng Quy trình đơn giản, dễ thực hiện nên có khả năng ứng dụng cao.
Hướng hợp tác Hợp tác với các đơn vị có quan tâm trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc nhai lại

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KỸ THUẬT CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG DÊ CÁI VÀ DÊ ĐỰC SINH SẢN”