Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây chè vằng thương phẩm

– Sản xuất chè vằng theo hướng hữu cơ an toàn

– Trên đất trồng keo mới khai thác  nên mang lại hiệu quả cao

– Sau trồng 6 tháng có thể thu hoạch được

Description

c tiêu chí Nội dung cụ thể
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản –  Giống được nhân giống tại địa phương. Giống vằng sẻ có giá trị dược liệu cao.

–  Trồng chè vằng thương phẩm trên đất trồng keo mới khai thác, giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tăng hiệu quả kinh tế.

– Được trồng thâm canh không leo giàn và có leo giàn trên đất trồng keo mới khai thác. Mật độ 50*30cm (không leo dàn) và 50*50cm (có leo giàn).

– Giàn leo được làm bằng các nguyên liệu  có sẵn tại địa phương  nên tiết kiệm được kinh phí.

– Trong quá trình canh tác, chỉ sử dụng phân hữu cơ vi sinh để bón, không sử dụng thuốc bảo về thực vật.

– Sau 6 tháng  trồng có thể thu hoạch, 2-3 tháng tiếp thu hoạch 1 lần, có thể thu hoạch lâu năm.

Ưu điểm nổi bật – Sản xuất chè vằng theo hướng hữu cơ an toàn

– Trên đất trồng keo mới khai thác  nên mang lại hiệu quả cao

– Sau trồng 6 tháng có thể thu hoạch được

Khả năng áp dụng -Dễ làm, dễ thực hiện, phù hợp với địa phương

– Vốn đầu tư không nhiều, Hiệu quả kinh tế cao

– Áp dụng cho khu vực trung du và miền núi

Hướng hợp tác Thực hiện NQ02/2019 hoặc dự án NTMT để mở rộng diện tích

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây chè vằng thương phẩm”