Giải pháp quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu.

Sử dụng quy trình quản tổng hợp bệnh chết nhanh mang lại hiệu quả phòng trừ bệnh đạt từ 50 đến 95%, chí phí phòng trừ giảm từ 15-25% ở các địa phương đã triển khai ứng dụng.

Việc quản thành công bệnh chết nhanh hồ tiêu giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp nông dân làm giàunông thôn miền núi.

Description

Đặc điểm kỹ thuật bản Bệnh chết nhanh hồ tiêu do Phytophthora capsici tấn công vào gốc các bộ phận dưới mặt đất, nên khi quan sát được triệu chứng bệnh đã quá muộn, cây không thể cứu chữa được nữa. vậy để phòng trừ bệnh cần phải sử dụng biện pháp quản tổng hợp được đề xuất bởi PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường (2013) trên sở các nghiên cứu bản về đặc tính sinh học tác nhân gây bệnh của tác giả áp dụng vào thực tiễnViệt Nam.
Ưu điểm nổi bật Sử dụng quy trình quản tổng hợp bệnh chết nhanh mang lại hiệu quả phòng trừ bệnh đạt từ 50 đến 95%, chí phí phòng trừ giảm từ 15-25% ở các địa phương đã triển khai ứng dụng.

Việc quản thành công bệnh chết nhanh hồ tiêu giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp nông dân làm giàunông thôn miền núi.

Khả năng áp dụng Cả nước.
Hướng hợp tác Chuyển giao có điều kiện (trả phí hoặc công nhận giải pháp hữu ích)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải pháp quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu.”