Danh mục các dự án, đề tài HTQT đã và đang tiến hành

Thứ năm - 18/08/2016 16:21
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, ĐỀ TÀI HTQT ĐÃ VÀ ĐANG TIẾN HÀNH

           ĐẠI HỌC HUẾ
Trường Đại học Nông Lâm

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, ĐỀ TÀI HTQT ĐÃ VÀ ĐANG TIẾN HÀNH
                                                                                                                        Tính đến thời điểm : 08/2016

STT

STT
Thành viên

Họ và tên

Vai trò

Tên đề tài/dự án

Cơ quan cấp kinh phí

Tổng kinh phí

Thời gian thực hiện

HTQT1

1

Lê Đức Ngoan

Chủ trì

Nghiên cứu biến đổi khí hậu và thể chế nông thôn

DANIDA, Đại học Copenhagen, Đan Mạch

100.960 USD

1. 2012 - 12. 2015

2

Lê Thị Hoa Sen

Thư ký/ Điều phối viên

HTQT2

1

Hoàng Mạnh Quân

Chủ trì

Nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Quỹ xã hội dân sự (VCSF), Cơ quan viện trợ Ailen

285.000 EUR

4. 2013 - 10. 2016

2

Trương Quang Hoàng

Thư ký/ Điều phối viên

3

Võ Chí Tiến                 

Thành viên

4

Lê Đình Phùng

Thành viên

HTQT3

1

Lê Văn An

Chủ trì

Lồng ghép biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo và nghiên cứu của các Trường Nông Nghiệp Việt Nam

Niche, Hà Lan

2.199.998 EUR (cho tất cả các đối tác)

10. 2011 - 10. 2016

2

Lê Đình Phùng

Thư ký/ Điều phối viên

3

Nguyễn Thị Hồng

Thành viên

4

Phạm Thị Lạc Thư

Thành viên

HTQT4

1

Lê Văn An

Chủ trì

Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC), Canada

152.008 CAD

3. 2013 - 8. 2016

2

Ngô Tùng Đức

Thành viên

3


Trần Thị Thu Hồng

Thành viên

4

Trần Thanh Đức

Thành viên

5

Lê Thái Hùng

Thành viên

HTQT5

1

Bùi Xuân Tín

Thành viên

Phát triển giáo dục Đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng (POHE) ở Việt Nam (giai đoạn 2)

Tổ chức Hợp tác quốc tế về giáo dục Hà Lan (Nuffic)

2.970.000 EUR

1. 2012 - 12. 2015

2

Lê Đình Hường

Thành viên

3

Lê Như Cương

Thành viên

4

Lê Văn Phước

Thành viên

5

Nguyễn Minh Hiếu

Chủ trì

6

Phan Thị Phương Nhi

Thành viên

7

Trần Đăng Hòa

Thư ký/ Điều phối viên

8

Trần Thị Dung

Thành viên

9

Trần Thị Lệ

Thành viên

10

Trần Thị Nga

Thành viên

11

Trần Thị Xuân An

Thành viên

12

Trịnh Thị Sen

Thành viên

HTQT6

1

Trần Đăng Hòa

Chủ trì

Phát triển kỹ thuật cho hệ thống sản xuất lương thực tuần hoàn ứng phó với biến đổi khí hậu: phát triển phương pháp tưới tiêu để giảm phát thải khí nhà kính đối với đất nông nghiệp ở châu Á - MIRSA 2

Viện Nghiên cứu môi trường nông nghiệp Nhật Bản

32.000 USD

2013 - 2017

2

Hoàng Trọng Nghĩa

Thư ký/ Điều phối viên

3

Nguyễn Thị Thanh

Thư ký/ Điều phối viên

4

Hoàng Thị Thái Hòa

Thành viên

5

Trần Thị Ngân

Thành viên

6

Trịnh Thị Sen

Thành viên

7

Trần Thị Hoàng Đông

Thành viên

8

Dương Văn Hậu

Thành viên

9

Trần Thị Xuân Phương

Thành viên

10

Trần Thị Nga

Thành viên

11

Hoàng Trọng Kháng

Thành viên

12

Nguyễn Văn Hoàng

Thành viên

13

Nguyễn Thị Giang

Thành viên

14

Nguyễn Thị Trường

Thành viên

15

Lê Thị Thu Hương

Thành viên

16

Trần Thị Hương Sen

Thành viên

HTQT7

1

Nguyễn Xuân Bả

Chủ trì

Nâng cao sức sản xuất bền vững và hiệu quả của các nông hộ chăn nuôi bò ở miền Trung Việt Nam - LPS/2012/062

Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR)

999.508 USD

2.2014 - 1.2018

2

Nguyễn Hữu Văn

Thư ký/ Điều phối viên

3

Hoàng Gia Hùng

Thành viên

4

Thân Thị Thanh Trà

Thành viên

5

Nguyễn Hải Quân

Thành viên

6

Nguyễn Thị Dạ Thảo

Thành viên

7

Nguyễn Ngọc Châu

Thành viên

HTQT8

1

Hoàng Mạnh Quân

Chủ trì

Cải thiện việc quản lý rừng tự nhiên dựa vào cộng đồng

ICCO, Hà Lan

133.090 EUR

1. 2014 - 12. 2015

2

Phan Trọng Trí

Thư ký/ Điều phối viên

3

Lê Văn Lân  

Thành viên

HTQT9

1

Trương Quang Hoàng

Chủ trì

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong các hoạt động liên quan đến VPA/FLEGT

ICCO, Hà Lan

314.284 EUR

2014 - 2017

2

Hoàng Mạnh Quân

Thư ký/ Điều phối viên

3

Nguyễn Văn Nam

Thành viên

HTQT32

 

Nguyễn Minh Hiếu

Thành viên

Nâng cao năng lực đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai thông qua việc xây dựng mạng lưới các môn học liên quan đến ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám

Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức DAAD

200.000

1. 2014 - 12. 2017

2

Huỳnh Văn Chương

Chủ trì

3

Dương Viết Tình

 

4

Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Thư ký/ Điều phối viên

5

Nguyễn Hữu Ngữ

Thành viên

6

Phạm Hữu Tỵ

Thành viên

7

Trần Thị Phượng

Thành viên

8

Phạm Gia Tùng

Thành viên

HTQT10

1

Hoàng Mạnh Quân

Chủ trì

Thúc đẩy quyền quản lý và hưởng lợi của cộng đồng sau giao đất giao rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế và phát triển doanh nghiệp xã hội ở Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (Pha 2 dự án Cải thiện việc quản lý rừng tự nhiên dựa vào cộng đồng  )

ICCO, Hà Lan

133.090 EUR

1. 2014 - 12. 2015

2

Phan Trọng Trí

Thư ký/ Điều phối viên

3

Phạm Nguyễn Thành

Thành viên

4

Võ Chí Tiến

Thành viên

HTQT11

1

Lê Đức Ngoan

Chủ trì

Đề tài NC Đồng vận trong nông nghiệp

Đại học Princeton, Hoa Kỳ

100.000 USD

1. 2014 - 1. 2016

2

Lê Thị Hoa Sen

Thư ký/ Điều phối viên

3

Vũ Chí Cương

Thành viên

4

Lê Đình Phùng

Thành viên

HTQT12

1

Huỳnh Văn Chương

Chủ trì

Nâng cao năng lực đào tạo chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai thông qua việc xây dựng mạng lưới các môn học liên quan đến ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám

DAAD, CHLB Đức

180.700 Euro

2014 - 2017

2

Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Thư ký/ Điều phối viên

3

Lê Văn An

Thành viên

4

Ngô Tùng Đức

Thành viên

5

Nguyễn Hữu Ngữ

Thành viên

6

Phạm Hữu Tỵ

Thành viên

7

Trần Thị Phượng

Thành viên

8

Phạm Gia Tùng

Thành viên

HTQT13

1

Trần Đăng Hòa

Chủ trì

Đánh giá trên đồng ruộng về nghiên cứu biến đổi khí hậu và chọn giống lúa cho năng suất cao cho vùng đất dựa vào nước trời ở Đông Nam Á (GĐ 1)

Viện lúa quốc tế (IRRI)

8000 USD

2. 2014 - 12. 2015

2

Trần Minh Quang

Thành viên

3

Trần Thị Ngân

Thành viên

4

Trần Thị Hoàng Đông

Thành viên

5

Nguyễn Hữu Hòa

Thành viên

HTQT14

1

Trần Đăng Hòa

Chủ trì

Đánh giá trên đồng ruộng về nghiên cứu biến đổi khí hậu và chọn giống lúa cho năng suất cao cho vùng đất dựa vào nước trời ở Đông Nam Á (GĐ 2)

Viện lúa quốc tế (IRRI)

10.000 USD

1. 2016 - 12. 2016

2

Hoàng Trọng Nghĩa

Thư ký/ Điều phối viên

3

Dương Văn Hậu

Thành viên

4

Trần Thị Ngân

Thành viên

5

Nguyễn Thị Giang

Thành viên

HTQT15

1

Trần Đăng Hòa

Chủ trì

Sâu bệnh mới xuất hiện trên cây sắn ở Đông Nam Á: tìm kiếm các giải pháp có hiệu quả kinh tế để khắc phục mối đe dọa đối với sinh kế của nông dân và các ngành công nghiệp

Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT)

19300 USD

7. 2014 - 12. 2015

2

Lê Khắc Phúc

Thư ký/ Điều phối viên

3

Nguyễn Thị Thanh

Thư ký/ Điều phối viên

4

Trần Thị Hoàng Đông

Thành viên

5

Hoàng Trọng Nghĩa

Thành viên

6

Hoàng Hữu Tình

Thành viên

7

Hoàng Trọng Kháng

Thành viên

HTQT16

1

Trương Quang Hoàng

Chủ trì

Rủi ro, kiến thức tài chính và hiểu biết trong sản xuất Nông nghiệp tại Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Đại học Hanover, CHLB Đức

81.576.000 VNĐ

5. 2015 - 7. 2015

2

Đặng Thị Lan Anh

Thư ký/ Điều phối viên

3

Nguyễn Thanh Hiền

Thành viên

4

Nguyễn Thị Lan Hương

Thành viên

HTQT17

1

Lê Đình Phùng

Chủ trì

Hỗ trợ năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên tại Đại học Nông Lâm Huế

Cơ quan phát triển CH Séc

25.916USD

5. 2015 - 12. 2016

2

Lê Văn An

Thành viên

HTQT18

1

Nguyễn Ngọc Phước

Chủ trì

Điều tra khảo sát cá nước ngọt có khả năng làm cảnh tại Thừa Thiên Huế

Công ty Aqualife, Nhật Bản

304.900.000 VNĐ

4. 2015 - 4. 2016

2

Trần Thị Thu Sương

Thư ký/ Điều phối viên

3

Lê Văn Dân

Thành viên

4

Võ Điều

Thành viên

5

Trần Thị Thúy Hằng

Thành viên

6

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thành viên

7

Lê Văn Bảo Duy

Thành viên

8

Nguyễn Đức Thành

Thành viên

HTQT19

1

Hồ Trung Thông

Chủ trì

Đánh giá về yêu cầu của lysine và amino axit lưu huỳnh tối ưu đến tí lệ lysine dành cho lợn 10-20kg và 25-50kg được nuôi với protein thấp, chế độ ăn có bổ sung amino axit ở Việt Nam

Tập đoàn Evonik Industries, CHLB Đức

30. 000 USD

3. 2015 - 3. 2016

2

Hồ Lê Quỳnh Châu

Thư ký/ Điều phối viên

3

Phạm Hoàng Sơn Hưng

Thành viên

HTQT20

1

Hoàng Thị Thái Hòa

Thành viên

Quản lý tổng hợp đất, nước và dinh dưỡng đối với hệ thống nông nghiệp bền vững ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam và Ốt-xtrây-lia

Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR)

1.264.988 $A (cho tất cả các đối tác)

6,2014 - 5,2018

2

Thái Thị Huyền

Thành viên

3

Đỗ Đình Thục

Thành viên

4

Trần Thị Ánh Tuyết

Thành viên

HTQT21

1

Trần Đăng Hòa

Chủ trì

Thu thập số liệu về thực trạng sản xuất và đặc điểm nông học của một số loại cây trồng tại Thừa Thiên Huế

Viện Công nghệ Karlsruher - KIT (Đức)

5.500 EUR

9. 2015  - 12. 2015

2

Hoàng Trọng Nghĩa

Thư ký/ Điều phối viên

3

Lê Như Cương

Thành viên

4

Nguyễn Văn Đức

Thành viên

5

Hoàng Kim Toản

Thành viên

6

Nguyễn Hồ Lam

Thành viên

7

Lê Khắc Phúc

Thành viên

HTQT22

1

Dư Thanh Hằng

Chủ trì

Nutrient enrichment of cassava by-products and feeding growing pigs in Central Vietnam

MEKARN II

7.146 USD

1,2016 - 12,2016

2

Thân Thị Thanh Trà

Thành viên

3

Hồ Lê Quỳnh Châu

Thành viên

4

Thượng Thị Thanh Lễ

Thành viên

HTQT23

1

Nguyễn Thị Lộc

Chủ trì

The research on incubating of Bacillus subtilis and Lactobacillus sp in okara-a by product of soybean milk and the effect of using Bacillus subtilis and Lactobacilus sp supplement in the diet on the performance of post-weaning piglets

MEKARN II

7.918 USD

1,2016 - 12,2016

2

Lê Văn An

Thành viên

3

Đỗ Thị Bích Thủy

Thành viên

HTQT24

1

Dương Thanh Hải

Chủ trì

Efficiency of using cassava pulp and cassava foliage in fattening crossbred cattle at small household scale in central Vietnam

MEKARN II

8.000 USD

3,2016 - 3,2017

2

Nguyễn Xuân Bả

Thành viên

3

Nguyễn Hải Quân

Thành viên

4

Phan Thị Hằng

Thành viên

HTQT25

1

Trần Thị Thu Hồng

Chủ trì

The potential of protein enriched cassava pulp to replace fish meal in pig diets

MEKARN II

8.000 USD

2. 2016 - 2. 2017

2

Lê Văn An

Thành viên

3

Dương Thanh Hải

Thành viên

4

Phan Thị Hằng

Thành viên

HTQT26

1

Trần Đăng Hòa

Chủ trì

Đánh giá mô hình nước khô xen kẽ (AWD) ở Huế, Việt Nam

Viện lúa quốc tế (IRRI)

13.000 USD

1. 2016 - 6. 2016

2

Hoàng Trọng Nghĩa

Thư ký/ Điều phối viên

3

Nguyễn Hữu Hòa

Thành viên

4

Nguyễn Hồ Lam

Thành viên

5

Nguyễn Thị Giang

Thành viên

HTQT27 1 Lê Văn An Chủ trì ENHANCE- Quản lý và thực hiện công tác nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam (Xem chi tiết thông tin) ERAMUS+   2015-2018
2 Phạm Hữu Tỵ Thành viên
3 Lê Thị Thúy Hằng Thành viên

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập4
  • Hôm nay51
  • Tháng hiện tại1,903
  • Tổng lượt truy cập456,779
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây